Politica de Confidențialitate

Dispoziții generale și date de contact

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumită în continuare “Politică GDPR”) se aplică acelor date personale, pe care numele firmei, care funcționează în conformitate cu legislația din România, (denumită în continuare “Operator)” le colectează și le prelucrează despre Dvs., ca utilizator a paginii web faboltray.com, ca utilizator a serviciilor oferite, ca și cumpărător în cazul achiziției de produse din webshop / magazin fizic și ca vizitator a punctelor noastre de lucru (demumită în continuare “Persoană vizată”).

SC Faboltray SRL
CUI: RO43531324
Nr. Reg.Com.: J19/8/2021
Sediul social: Praid, str. Zsogod nr.17., jud. Harghita
office@faboltray.com
Banca Raiffeisen Bank
Cont IBAN:RO10 RZBR 0000 0600 2234 2611

Introducere

Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică ce vom face cu informațiile Dvs. personale

Cunoașterea și acceptarea politicii

Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

Prin furnizarea și punerea la dispoziția noastră a datelor Dvs. personale, declarați că sunteți pe deplin conștient/(ă) și acceptați în mod expres ultima versiune a prezentei politici GDPR (versiunea care era în vigoare la data furnizării datelor).

Colectarea informațiilor personale

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 • informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 • informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
 • informații precum adresa Dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru;
 • informații precum numele și adresa Dvs. de e-mail, pe care le introduceți pentru a configura abonările la e-mailurile și/sau la buletinele noastre informative;
 • informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru;
 • informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;
 • informații referitoare la orice achiziție efectuată, servicii utilizate sau tranzacții pe care le faceți prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile cardului bancar;
 • informațiile pe care le postați pe website-ul nostru cu intenția de a le publica pe internet, care pot include numele Dvs. de utilizator, imaginile de profil și conținutul postărilor;
 • informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 • orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

Modificare și ștergerea datelor personale din contul personal

Imediat după înregistrare, se creează contul personal al Persoanei vizate, iar aceasta va primi o înștiințare pe adresa de e-mail cu care s-a înregistrat. Datele procesate în timpul înregistrării sunt necesare pentru a asigura serviciile furnizate de către webshop, respectiv pentru identificarea cumpărătorului, astfel aceste date vor fi prelucrate de către Vânzător până la ștergerea contului personal. Persoana vizată își poate modifica oricând datele introduse în timpul înregistrării, accesând contul personal. Persoana vizată poate iniția ștergerea contului personal prin trimiterea unui e-mail serviciului relații cu clienți. Despre ștergerea contului, Persoana vizată, va primi o notificare prin e-mail în termen de 10 zile lucrătoare. În urma ștergerii contului personal, datele personale ale Persoanei vizate vor intra în stadiu inactiv, iar Operatorul va suspenda prelucrarea acestora. Prin solicitarea ștergerii contului personal, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal este retras, iar în acest caz datele personale vor fi șterse din sistem într-un interval de 30 de zile. 

Prevederi speciale legate de minori

Persoanele sub vârsta de 16 ani nu pot divulga informații cu caracter personal, nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul Operatorului, ori participarea la concursuri sau campanii ale companiei, decât dacă aceste solicitări se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii. În cazul unei Persoane vizate care nu a împlinit vârsta de 14 ani, reprezentantul său legal, tutorele poate furniza informații personale și poate face o declarație legală în numele său. În cazul Persoanelor vizate sub vârsta de 18 ani, însă care au împlinit vârsta de 14 ani, acestea pot furniza date cu caracter personal și pot da declarații legale numai cu acordul reprezentantului legal sau al tutorelui. Prin luarea la cunoștință a informațiilor de mai sus, Dvs. declarați și garantați că veți lua în cosiderare informațiile prezentate. În condițiile, în care Dvs. nu aveți dreptul legal de a furniza date cu caracter personal, aveți obligația de a obține consimțământul unei terțe persoane (de ex. reprezentant legal, tutore). În acest context, Dvs. aveți obligația de delibera dacă este necesar sau nu acordul unei terțe persoane, în ceea ce privește furnizarea anumitor informații. Există posibilitatea, ca Operatorul de date să nu intre personal în contact cu Dvs., motiv pentru care de respectarea aceastei clauze Dvs. sunteți răspunzător, Operatorul de date nu își asumă răspundere în acest sens. Depunem toate eforturile rezonabile în vederea ștergerii acelor informații care ne-au fost furnizate în mod ilegal și vă asigurăm că astfel de informații nu sunt transmise către terțe persoane, și nu sunt folosite nici pentru utilizarea noastră (nici pentru publicitate, nici pentru alt scop). Vă rugăm să ne informați de îndată dacă descoperiți că vreun minor și-a făcut publice datele personale fără autorizarea reprezentantului legal sau al unui tutore. Pentru a lua legătura cu noi, puteți să folosiți datele noastre de contact menționate la începutul acestei politici. 

Utilizarea informațiilor Dvs. personale

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile Dvs. personale pentru:

 • administrarea website-ului și a afacerii noastre;
 • personalizarea website-ului nostru pentru Dvs.;
 • autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
 • trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
 • trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
 • trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare);
 • trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terți selectați cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin poștă sau, acolo unde ați consimțit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);
 • furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
 • abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de Dvs. sau despre Dvs. referitoare la website-ul nostru;
 • păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 • verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată);

Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu întinderea acordului pe care ni-l furnizați.

Setările de confidențialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informațiilor Dvs. pe website-ul nostru și pot fi modificate cu ajutorul comutatoarelor de confidențialitate de pe website.

Fără consimțământul Dvs. expres, nu vom furniza informațiile Dvs. personale către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.

Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile Dvs. personale:

 • în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 • în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile Dvs. personale către terți.

Transferuri internaționale de date

Informațiile personale pe care le publicați pe website-ul nostru sau pe care le trimiteți spre publicare pe website-ul nostru pot fi disponibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea greșită a acestor informații de către alții.

Sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această Secțiune.

Păstrarea informațiilor personale

Această Secțiune stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor personale.

Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.

În pofida celorlalte dispoziții din această secțiune, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

 • în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 • dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare;
 •  și pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

Securitatea informațiilor Dvs. personale

Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor Dvs. personale.

Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).

Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.

Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când, publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Recomand[m să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici și de a vă asigura că sunteți informat cu privire la orice schimbare și la modul în care informațiile pot fi utilizate.  În cazul unei solicitări, vă putem trimite o copie a politicii GDPR, aflată în vigoare prin e-mail.

Drepturile Dvs.

Ne puteți solicita să vă oferim orice informații personale deținem despre Dvs.; furnizarea acestor informații va fi supusă următorilor termeni:

furnizarea de dovezi suficiente cu privire la identitatea Dvs. în acest scop, de regulă acceptăm o fotocopie legalizată la notar a pașaportului Dvs., plus o copie certificată „conform cu originalul” a unei facturi de utilități care conține adresa Dvs. curentă.

Putem reține informațiile personale pe care le solicitați în măsura permisă de lege.

Ne puteți solicita în orice moment să nu prelucrăm informațiile Dvs. personale.

În practică, de obicei fie vă exprimați acordul expres prealabil cu privire la utilizarea informațiilor Dvs. personale în scopuri de marketing, fie vă vom oferi posibilitatea de a renunța la utilizarea informațiilor Dvs. personale în scopuri de marketing.

Aveți dreptul:

 • să primiți informații privind prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal;
 • să obțineți acces la datele cu caracter personal deținute în legătură cu Dvs.;
 • să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete;
 • să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare sau dacă prelucrarea acestora este ilegală;
 • să vă opuneți prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați;
 • să solicitați restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în anumite cazuri;
 • să primiți datele Dvs. cu caracter personal într-un format care poate fi citit automat și să le trimiteți altui operator („portabilitatea datelor”);
 • să solicitați ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor Dvs. cu caracter personal care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de către persoane fizice, nu exclusiv de computere. În acest caz, aveți și dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia;
 • dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal;
 • dreptul la cale de atac împotriva Autorității Naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul la o cale de atac împotriva Operatorului de date

 

Site-uri terțe

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

Actualizarea informațiilor

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre Dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

Categoriile de date cu caracter personal și scopurile colectării, respectiv a prelucrării acestora

(Folosiți telefonul în landcape, orizontal pentru a vedea tot tabelul)

 

Scopul prelucrării Temeiul legal Categoriile de date Perioada de stocare, termenul

limită de ștergere a datelor

Utilizatorul are posibilitatea de a adresa întrebări echipei noastre Consimțământul Persoanei vizate (art. 6 alin. (1), litera (a) din GDPR) Conținutul mesajului, numele, adresa de email, număr de telefon Până la retragerea consimțământului dat de către Persoana vizată
Persoana vizată (utilizatorul site-ului) are opțiunea de a se înregistra pe site, cu scopul de a beneficia de serviciile oferite de Operator. Consimțământul Persoanei vizate (art. 6 alin. (1), litera (a) din GDPR) Numele persoanei, adresă de email Până la retragerea consimțământului dat de către Persoana vizată
Persoana vizată care s-a înregistrat pe site are posibilitatea de a-și comanda diferite articole din webshopul nostru (magazin online) sau din magazinul fizic a noastă. Pentru executarea unui contract (art. 6, alin. (1), litera (b) din GDPR) Persoana vizată înregistrată:  nume și prenume,  adresa de livrare (țara, cod poștal, oraș, adresa), date privind facturarea, în situația în care este diferită de adresa de livrare,  observații, adresa de email, număr de telefon Datele cu caracter personal vor fi șterse după 5 ani de la încetarea colaborării cu Persoana vizată, conform Codului civil. Conform Legii contabilității suntem obligați să păstrăm datele Dvs. timp de 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite documentele. În practică, întâlnim astfel de cazuri atunci când datele sunt parte din documente justificative contabile.
Persoana vizată are posibilitatea de a se abona la primirea Newsletterului, cu scop de marketing al Operatorului. În consecință, Operatorul are dreptul de a trimite cu o anumită periodicitate pe adresa de e-mail a acelor Persoane vizate, care sau abonat la Newsletter (adresa de e-mail cu care s-au abonat sau pe care ulterior au modificat-o) notificări prin e-mail, cu scop de marketing direct, care conțin informații despre noile produse, promoții și alte activități ale Operatorului, care să capteze atenția. Conform Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, respectiv a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, este nevoie de consimțământul în prealabil, clar și explicit al Persoanei Vizate, respectiv conform art. 6 alin. (1), litera (a) din GDPR. Persoana vizată:  nume și prenume  adresa de e-mail, categorii de produse de care este interesat  Până la retragerea consimțământului dat de către Persoana vizată.
Operatorul utilizează un sistem de supraveghere video, cu scopul de pază și protecție a persoanelor, bunurilor și a valorilor Operatorului, prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor.  În scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte (art. 6, alin. (1), litera (f) din GDPR)  Persoana vizată (vizitator al punctului de lucru):  portret 

Locația camerelor:  intrare  zona de client  (camerele sunt situate în locuri vizibile, și persoanele vizate sunt avertizate prin tăblițe cu mesaje) 

Operatorul ține evidența datelor timp de 8 zile. În cazul incidentelor personale sau de proprietate, Operatorul de date își rezervă dreptul de a prelucra datele personale pentru o perioadă mai mare de 8 zile.

 

Următoarele persoane au acces la categoriile de date personale:  

 • Redactorii paginii;
 • Salariații și administratorii Operatorului;  
 • Salariații procesatorilor de date, formulate în prezentul document;  
 • Unele autorități în ceea ce privește datele solicitate de către aceștia în cursul procedurilor oficiale și solicitate în mod legal Operatorului de date;  
 • Alte persoane, pe baza consimțământului expres al Persoanei vizate. 

Operatorul de date își asumă o obligație strictă de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal pe care le administrează, acestea – în funcție de consimțământul Persoanei vizate – nu le poate divulga unei terțe persoane. Revocarea consimțământului nu afectează legitimitatea prelucrării datelor anterioare. 

Persoane autorizate în vederea prelucrării datelor

 Operatorul de date autorizează următoarele persoane pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în ceea ce privește îndeplinirea operațiunilor tehnice legate de prelucrarea datelor. Drepturile și obligațiile procesatorilor de date cu caracter personal sunt determinate de către GDPR, respetiv de către Operator în cadrul unor legi speciale privind gestionarea datelor. Operatorul răspunde de legalitatea instrucțiunilor date de către acesta. Procesatorul datelor personale nu poate lua nici o decizie fundamentală privind gestionarea datelor, poate prelucra datele personale care i-au fost aduse la cunoștință și la care are acces numai în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de Operator, nu îi este permis să proceseze date în interes personal, totodată are datoria de a arhiva și de a păstra datele cu caracter personal conform dispozițiilor primite de la Operator.

Persoane/companii autorizate în vederea prelucrării datelor

(Folosiți telefonul în landcape, orizontal pentru a vedea tot tabelul)

Numele și datele de contact ale procesatorilor de date Datele personale de care a luat cunoștință de cauză/ la care are acces și activitățile efectuate pe parcursul prelucrării datelor Durata prelucrării datelor
Contafex SRL Datele personale furnizate de Persoana vizată:  

Numele persoanei, numele firmei, adresa firmei, CUI, număr înregistrare, număr de telefon, adresă de email, produsele/serviciile comandate

Sarcina sa este gestionarea facturilor Operatorului și oferirea serviciilor de contabilitate

Datele cu caracter personal vor fi șterse după 5 ani de la încetarea colaborării cu Persoana vizată, conform Codului civil. Conform Legii contabilității suntem obligați să păstrăm datele Dvs. timp de 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite documentele. În practică, întâlnim astfel de cazuri atunci când datele sunt parte din documente justificative contabile.
Stripe Nume, prenume, număr card bancar, numar CVV, data valabilității cardului, valoarea și data/timpul tranzacției, adresă, produsele/serviciile cumpărate

Sarcina sa este gestionarea plăților online

Informațiile de pe cardul Dvs. nu sunt nici colectate nici stocate pe serverele noastre ci transmise direct către Stripe. Informațiile plăților online vor fi stocate criptat pe termen nelimitat pe serverele Stripe. Dvs. veți putea solicita oricând ștergerea acestor date de la Stripe. Dacă doriți ca datele cardului să fie salvate pentru plățile viitoare, puteți solicita acest lucru. În cazul aceasta, cookieurile vor fi valabile timp de 90 zile.

 

Prezența operatorului pe site-uri de socializare (Facebook, Instagram, Youtube)

Operatorul este prezent pe Facebook, Instagram și Youtube. Vizitatorul paginii de socializare Facebook se poate abona la buletinul informativ accesând butonul “Îmi place”/”Like”, iar tot aici se și poate dezabona cu ajutorul aceluiași buton.

Cookie-uri

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre Dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Pe site-ul nostru folosim atât cookie-uri persistente, cât și de sesiune.

Numele cookie-urilor pe care le folosim pe website-ul nostru și scopurile pentru care sunt utilizate acestea pot fi găsite mai jos:

Folosim Google Analytics, Adwords și Facebook Analytics pe website-ul nostru pentru a recunoaște un computer atunci când un utilizator vizitează website-ul / urmărește utilizatorii cât timp navighează pe website / îmbunătățește capacitatea de utilizare a website-ului / analizează utilizarea website-ului / administrează website-ul / previne fraudele și îmbunătățește securitatea website-ului / personalizează website-ul pentru fiecare utilizator / direcționează reclame care pot fi de interes deosebit. 

Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați sau să acceptați cookie-uri. 

Vă rugăm consultați pagina de web a browserului folosit pentru mai multe informații legat de activarea/dezactivarea și ștergerea cookie-urilor.

Blocarea / ștergerea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro